බැනරය02

UHMWPE මැරීන් ෆෙන්ඩර් පෑඩ්

  • ෙපොලිඑතිලීන් PE1000 Marine Fender Pad-UHMWPE

    ෙපොලිඑතිලීන් PE1000 Marine Fender Pad-UHMWPE

    UHMWPE ඩොක් ෆෙන්ඩර් පෑඩ් සෑදී ඇත්තේ වර්ජින් uhmwpe ද්‍රව්‍ය වලින් වන අතර එය සමුද්‍ර ඉදිකිරීම් හෝ වෙරළබඩ ආරක්ෂිත ව්‍යුහයන් තැනීමේදී ලී සහ රබර් වලට වඩා බෙහෙවින් උසස් ය.UHMWPE සමුද්‍ර ෆෙන්ඩර් මගින් යාත්‍රාවලට මතුපිට දිගේ පහසුවෙන් ලිස්සා යාමට ඉඩ සලසයි, හල් සහ තටාක ව්‍යුහයන් ආරක්ෂා කරයි.අවම පිරිසිදු කිරීම සමඟ මුහුදු පණුවන් හට නොගැලපේ.