බැනරය02

HMWPE (PE500) පත්රය

  • ෙපොලිඑතිලීන් PE500 පත්රය - HMWPE

    ෙපොලිඑතිලීන් PE500 පත්රය - HMWPE

    ඉහළ අණුක බර පොලිඑතිලීන්

    PE500 යනු පුළුල් පරාසයක වර්ණවලින් ලබා ගත හැකි බහුකාර්ය, ආහාර අනුකූල ද්‍රව්‍යයකි.එහි අද්විතීය ගුණාංග අතර ඝර්ෂණයේ අඩු සංගුණකය, ඉහළ බලපෑම් ශක්තිය සහ උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය ඇතුළත් වේ.PE500 -80 ° C සිට +80 ° C දක්වා පුළුල් ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වයක් ඇත.